Zagrożenia cyberprzestrzeni

18 listopada 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży (podzielona na dwa zespoły dziesięcioosobowe) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie wzięła udział w warsztatach na temat: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Warsztaty były częścią realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”. Szkolenie poprowadziła pani Anna Pakulska, która poruszyła wiele zagadnień dotyczących tej tematyki. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc jest problemem, który pojawił się właściwie niedawno na przełomie XX i XXI wieku i niestety problem ten rośnie z dnia na dzień. Za sprawą Internetu nasze życie jest coraz bardziej na widoku. Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia: cyberprzestrzeń, cyberprzemoc, cyberprzestępczość, cyberprzemoc – statystyki, formy cyberprzemocy, sposoby reagowania i profilaktyka dotyczące zagrożeń medialnych, bezpieczne korzystanie z poczty e – mail, zasady bezpieczeństwa w social media, e – puap i profil zaufany, czy fora internetowe są źródłem nieograniczonej wiedzy? Cyberprzestrzeń nie jest mitem, a rzeczywistością ma globalny zasięg, bez względu na miejsce i czas dostępu cechuje ją interaktywność, jest substytutem świata rzeczywistego, negatywne skutki przebywania w niej w znacznym stopniu wyprzedzają podejmowane działania. Pani Anna Pakulska aktywizowała dzieci i młodzież do samodzielnego działania, na podstawie przedstawionych scenek rodzajowych uczniowie wypowiadali się, jak postąpiliby w określonej sytuacji. Uczniowie zabierając głos wykazali, że są świadomi tego, że każdy czyn przynosi konsekwencje, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, że powinni pracować tak, aby pokazywać innym jak najlepszą wersję siebie. Warsztaty zostały uwieńczone otrzymaniem przez każdego uczestnika certyfikatu udziału w szkoleniu, podpisanego przez panią prof. ZPSB dr Grażynę Maniak.