Zadania nauczycieli oraz uczniów w czasie zawieszenia zajęć

Nauczyciela pełnoetatowego w czasie zawieszenia zajęć nadal obowiązuje 5–dniowy i 40–godzinny tydzień pracy (art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1 KN). W związku z brakiem możliwości prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami przed dniem 25.03.2020 r., dyrektor szkoły lub placówki powinien zagospodarować czas pracy innymi zadaniami służbowymi. Przykładowo nauczyciele mogą wykonywać zadania związane z przygotowywaniem materiałów do zajęć, które zostaną zrealizowane po wznowieniu zajęć; ćwiczeń lub zadań dla uczniów do opracowania lub rozwiązania na bieżąco lub na przyszłość; przekazywać polecenia zapoznania się z określonymi materiałami lub lekturami, z uwzględnieniem ich dostępności zwłaszcza w formie elektronicznej; przygotowanie zagadnień do samodzielnego opracowania przez uczniów; udzielanie uczniom wskazówek do powtarzania materiału do egzaminów zewnętrznych. Materiały i wytyczne dla uczniów mogą opracowywać ​samodzielnie poszczególni nauczyciele lub zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora lub mogą także dokonać przeglądu i wyboru powszechnie dostępnych i bezpłatnych zasobów cyfrowych ze źródeł zalecanych przez MEN m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna (dostęp z 16.03.2020 r.) oraz https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje (dostęp z 16.03.2020 r.). Do uczniów i rodziców powinny trafić precyzyjne informacje, jakie zadania lub opracowania powinny zostać przygotowane przez uczniów, z jakich konkretnie źródeł powinni skorzystać oraz jaki jest czas wywiązania się z nich. Wszystkie te informacje powinny zostać przekazane zdalnie, np. przez dziennik elektroniczny, mailowo, przez możliwość pobrania ze strony szkoły lub za pośrednictwem komunikatorów, w wyjątkowych sytuacjach ewentualnie telefonicznie, gdy szkoła lub placówka posiada informacje o braku możliwości dostępu ucznia do internetu.

Dyrektor powinien zorganizować koordynację pracy nauczycieli w poszczególnych klasach w celu uniknięcia nadmiernego lub nierównomiernego obciążenia uczniów zadaniami zlecanymi zdalnie, np. powierzyć w tym zakresie zadania wychowawcy. Organizację i ocenianie zdalnej nauki od 25.03.2020 r. reguluje akt r.r.o.c.o.f.j.s.o. Ze względów bhp dyrektor powinien rozważyć potrzebę odwołania lub w miarę możliwości przesunięcia terminu wcześniej zaplanowanych czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach zadań statutowych z udziałem większej liczby osób, jak np. zebranie rady pedagogicznej, dni otwarte w szkole lub placówce. Decyzje te powinny być podejmowane z uwzględnieniem bieżących informacji GIS, MZ i MEN. W sytuacji, gdy nauczyciel na podstawie poleceń dyrektora nie realizuje 40 godzin pracy tygodniowo, ma obowiązek pozostawania w gotowości do pracy.

Epodreczniki.pl – platforma do zdalnej nauki

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Materiały dostępne na platformie są: bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd., dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami. Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia, dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki, przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani. Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Materiały i narzędzia

Warto zapoznać się również z podpowiedziami dotyczącymi narzędzi do zdalnej pracy z uczniami. Aby utworzyć zdalną klasę nie musicie ściągać i instalować płatnych aplikacji. Czasem najskuteczniejszy okazuje się popularny i darmowy komunikator internetowy. O tym, z jakich jeszcze narzędzi mogą korzystać nauczyciele, można zapoznać się w poradniku Nauczycielu, poprowadź lekcje online!.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NASK przygotowało również materiały, w których krok po kroku można dowiedzieć się na przykład, jak założyć grupę na portalu społecznościowym czy swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje. Warto zapoznać się z tymi materiałami na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zbuduj zdalną klasę.