Zaczytane przerwy

Przerwy międzylekcyjne choć bardzo krótkie są czasem relaksu, który można spędzać w różny sposób: spacerując z rówieśnikami, biegając, bawiąc się w berka, prowadząc rozmowy z koleżankami i kolegami na korytarzach szkolnych. Można również pogrążyć się w fascynującej lekturze, aby zrelaksować umysł przed następną porcją wiadomości, czego najlepszym przykładem są Amelka i Natalia, w sposób naturalny propagujące czytelnictwo, stanowią żywą reklamę ciekawej lektury. Od dłuższego czasu podczas przerw szkolnych obserwujemy swoje koleżanki pochłonięte lekturą. Cieszy nas, że ta forma spędzania przerw zyskuje coraz więcej zwolenników.