Wykonujemy ptasie stołówki

Przed zimową przerwą świąteczną grupa najmłodszych chłopców już po raz kolejny zadbała o ptaki, wykonując kilka karmników. Zajęcia praktyczne prowadzone przez pana Pawła Matuszewskiego, poprzedzone były licznymi rozmowami na temat zimujących ptaków, celu dokarmiania oraz wykonaniem projektów karmników na tablicy.

Chłopcy posiadają sporą wiedzę  dotyczącą zimujących zwierząt oraz celowości pomocy opierzonym przyjaciołom. Doskonale operują  narzędziami pod kontrolą wychowawcy.

Po wykonanej  pracy powiesiliśmy karmniki w bezpiecznym miejscu dla ptaków i dogodnym miejscu dla siebie, tak abyśmy z okien swoich sypialń mogli podziwiać ptaki, które będą korzystały z obficie zaopatrzonej przez nas ptasiej stołówki.