Wychowankowie MOS w Waniorowie sprzątają świat

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie wzięli udział w największej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Celem tegorocznej akcji jest zwrócenie uwagi na rolę jaką każdy z nas może odegrać w budowaniu czystego środowiska, na co dzień. Zamysłem akcji jest, aby każdy z nas został strażnikiem czystości i porządku w swojej gminie. Samo sprzątanie poprzedzone było pogadanką dotyczącą segregowania odpadów komunalnych i recyklingu. Dzieci i młodzież chętnie brały udział w rozmowie, odpowiadały na zadawane pytania. Jednak głównym celem było sprzątanie „ Naszej Ziemi”, nad którym cały czas czuwali wychowawcy grup z części mieszkalnej ośrodka. Wszyscy otrzymali rękawiczki i worki na śmieci. Wychowankowie bardzo zaangażowali się w tę akcję i dokładnie wykonywali swoje zadania. Sumiennie sprzątali teren wsi Waniorowo, drogi prowadzące do Barkowa i Baszewic.

Podsumowując można stwierdzić, że co roku jest mniej śmieci w przydrożnych rowach, co jest bardzo zadawalające. Za rok kolejna akcja, w której z pewnością weźmiemy udział.