Ważne

Szanowni Rodzice, Opiekunowie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie.

Z dniem 27 kwietnia 2019r. strajk pracowników placówki został zawieszony. W związku z tym, że dni 29-30 kwietnia 2019r. oraz 02 maja 2019r. są dniami dodatkowymi wolnymi od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, zajęcia rozpoczną się dnia 06 maja 2019r. Zatem internat ośrodka będzie otwarty już w dniu 05 maja 2019r. od godziny 17.00. Informację będziemy Państwu przekazywać indywidualnie również drogą telefoniczną.

Z poważaniem,

dyrektor Renata Gródecka