WAŻNE!!!

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie częściowo wznawia swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu zostają zawieszone i będą realizowane zdalnie.