VII Przegląd Misteriów Bożonarodzeniowych

Od dziesiątego do jedenastego stycznia 2017r. w auli kamieńskiej Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego odbywał się siódmy Przegląd Misteriów Bożonarodzeniowych, w którym udział brały grupy teatralne i amatorskie z naszego województwa, przygotowujące dużo wcześniej przedstawiane przez siebie misteria o tematyce Bożego Narodzenia. Ta interesująca i zarazem barwna impreza odbywała się pod patronatem między innymi: ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi oraz marszałka województwa zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza. Głównym celem konkursu i przeglądu było rozwijanie u uczniów zainteresowań teatrem oraz stworzenie możliwości zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców. Trzyosobowe jury pod przewodnictwem Iwony Mirońskiej-Gargas ze „Studia Teatr” w Szczecinie, przyglądało się i wsłuchiwało przez dwa dni dwudziestu grupom pochodzącym między innymi ze Szczecina, Stargardu, Marianowa, Goleniowa, Dziwnowa, Golczewa, Jarszewa, Ostromic, Wolina, Wysokiej Kamieńskiej oraz oczywiście z Kamienia Pomorskiego. Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie wspólnie ze Szkołą Podstawową z Wysokiej Kamieńskiej przygotowali i wystawili autorski spektakl przygotowany przez katechetę Adama Wolańskiego „Cud narodzin”. Głównym przesłaniem spektaklu była ochrona dziecka poczętego, radość z narodzin i walka o ten największy z cudów. Jury doceniła całościowy wkład wszystkich aktorów i instruktorów w przygotowanie wszystkich przedstawień, a ogłoszenie wyników tego konkursu nastąpiło 18 stycznia w auli kamieńskiej „Jedynki”. Nasi uczniowie poznali wiele ciekawych osób, nabrali doświadczenia teatralnego a zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości. Dzięki przeglądowi na jednej scenie mogły spotkać się grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież w różnym wieku, mogły one zaprezentować swoje umiejętności, a także znaleźć inspiracje do dalszej pracy.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w przedstawieniu „Cud narodzin” bardzo dziękuję.
Katecheta Adam Wolański