Uroczysty poranek z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi RP

Dokładnie 226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.

W tym roku podobnie jak rok temu w naszej szkole bardzo uroczyście obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji 28 kwietnia odbył się apel poświęcony temu bardzo ważnemu wydarzeniu dla Polski, na którym obecni byli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W udekorowanej sali, w której przeważały barwy biało-czerwone prowadzący powitali dyrekcję, grono pedagogiczne oraz odświętnie ubranych kolegów i koleżanki przybyłych na tę uroczystość. Poranek rozpoczął się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Ta żywa lekcja patriotyzmu i historii uświadomiła młodzieży, że Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych nie bez powodu.