Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny się zaczyna

Już czeka szkoła i koledzy,

I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Witaj szkoło, oto wracamy!

07 września 2022 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani dyrektor Renata Gródecka, która powitała przybyłą na uroczystość Panią Martę Łakomy Zinowik dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gryficach, kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz wychowanków Życzyła, uczniom aby nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwijania zainteresowań. Nauczycielom sukcesów pedagogicznych, satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości.

Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli skierowała Pani Marta Łakomy Zinowik dyrektor Wydziału Edukacji.

Następnie wychowankowie przedstawili krótki program artystyczny. Wierszem i piosenką pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Wspomniano również o kolejnej 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Po części artystycznej przedstawiono organizację roku szkolnego i zapoznano wychowanków z kadrą pedagogiczną.

Na zakończenie głos zabrała Pani Mariola Puszkarek – pedagog szkolny oraz bibliotekarka Pani Nina Żurek.