Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/ 2020

02 września 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani dyrektor Renata Gródecka. Powitała wszystkich wychowanków, radę pedagogiczną oraz pozostałych pracowników. Życzyła uczniom, aby nowy rok szkolny był czasem zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

Następnie wychowankowie przedstawili krótki program artystyczny. Wierszem i piosenką pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Wspomniano również o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Po części artystycznej przedstawiono organizację roku szkolnego i zapoznano nowych wychowanków z kadrą pedagogiczną.

Na zakończenie głos zabrała Pani pedagog Mariola Puszkarek, psycholog Pani Sylwia Rogalska oraz bibliotekarka Pani Nina Żurek.

Po części oficjalnej uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas.