Udział wychowanków w konkursie Projektu ,,Niepodległa” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie

Projekt Niepodległa
Wychowankowie naszej placówki wzięli udział w uroczystych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości na zaproszenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie w ramach projektu Niepodległa . Projekt obejmował kilka etapów. Były to: przygotowanie prac plastycznych upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości, wycieczka po Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, konkurs wiedzy dla młodzieży na temat: „To dopiero początki wolności, bo za dużo było lat upadłości”. Na finał obchodów dostarczyliśmy dwie prace wykonane przez naszych wychowanków. Wykonali je: P. Krysiak, A. Padzińska, O. Lewandowska „Polska w barwach biało-czerwonych”, M. Starczewski, P. Zając „Sto lat niepodległości”. Oba zespoły zajęły drugie miejsce. Dnia 08 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w konkursie wiedzy. Test historyczny był poprzedzony uroczystą Mszą Świętą, prezentacją prac konkursowych. Po teście miał miejsce poczęstunek, następnie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wręczenie nagród. Udział w projekcie Niepodległa wzbogacił wiedzę uczniów na temat historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości, przyczynił się do rozwijania szacunku do tradycji i dorobku narodowego oraz kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej młodzieży z własnym narodem. Całość odbyła się w bardzo podniosłej i patriotycznej atmosferze, która udzieliła się również naszej młodzieży.