„Uczymy się i bawimy”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie wezmą udział w II Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Uczymy się i bawimy”, którego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do rozwijania podstawowych umiejętności edukacyjnych i społecznych.
Projekt ,,Uczymy się i bawimy” uwzględnia treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak również kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
Projekt zakłada następujące cele:
– wdrażanie do nauki przez zabawę,
– rozwijanie interakcji społecznych, kompetencji komunikacyjnych, rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
– wdrażanie do kreatywnego, samodzielnego i w sposób rozwijający spędzanie czasu wolnego,
– rozwijanie umiejętności kulinarnych,
kształtowanie świadomości ekologicznej,
– dostrzeganie potrzeb innych osób, w tym ludzi potrzebujących, wdrażanie do pomocy innym,
– wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych,
– rozwijanie samodzielności i niezależności życiowej.
Życzymy wszystkim radości z udziału w projekcie 🙂