Uczniowie klasy III gimnazjum MOS w Waniorowie wybierają przyszły zawód

Choć koniec roku jeszcze daleko to uczniowie klasy III gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie muszą się zastanowić gdzie chcą kontynuować naukę po ukończeniu naszej szkoły. Młodzież zaznajomiła się z możliwościami dalszego kształcenia w czasie lekcji zawodoznawstwa. Ponadto zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych, którzy przybliżyli swoje oferty.

W dniu 26 stycznia 2017r. do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie przyjechali przedstawiciele kadry pedagogicznej z SOSW nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach. Panie, które uczą przedmiotów zawodowych przedstawiły prezentację, z której nasi wychowankowie dowiedzieli się, w jakich zawodach mogą się uczyć w ich placówce. Szczegółowo zostały przedstawione zawody: krawiec, fotograf, pomocnik obsługi hotelowej czy kucharz. Nasi wychowankowie otrzymali teczki z materiałami dotyczącymi poszczególnych zawodów.