Rewalidacja

22-25.06.2020

Kl. VIII

15-19. 06. 2020

KL. VIII


08-10.06.2020 r.

KL.VIII


Kl. VIII

01-05. 06. 2020

25-29. 05. 2020

18-22. 05. 2020

Otwórz skan i wykonaj zadanie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt: logopeda.waniorowo@op.pl

11-15. 05. 2020

Dziś potrzebna będzie mapa Polski. Zaproś kogoś do zabawy. Wymieniajcie na zmianę nazwy większych miast i pokazujcie je na mapie. Pamiętaj, że nazwy geograficzne (np. nazwy państw, miejscowości, gór, rzek) piszemy wielką literą. Teraz kliknij w link i wykonaj następujące ćwiczenia:1. https://wordwall.net/pl/resource/822663/polski/miasta-polski – dopasuj nazwy miast do zaznaczonych punktów; 2. https://wordwall.net/pl/resource/908261/polski/polska-nasza-ojczyzna – uzupełnij zdania o Polsce brakującymi wyrazami. 3. Wyszukaj w wykreślance (pionowo lub poziomo) nazwy polskich miast, gór, rzek.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt logopeda.waniorowo@op.pl.

04-08. 05. 2020

Kliknij w link i wykonaj ćwiczenie, które się wyświetli: https://wordwall.net/pl/resource/1068490/historia/symbole-narodowe – znajdź w wykreślance ukryte wyrazy; https://wordwall.net/pl/resource/1803053/1-maja-%C5%9Bwi%C4%99to-pracy – uzupełnij zdania brakującymi wyrazami; https://wordwall.net/pl/resource/1796607/polski/polska-symbole-narodowe – uzupełnij zdania brakującymi wyrazami; https://wordwall.net/pl/resource/1765049/symbole-narodowe – rozwiąż krzyżówkę. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt logopeda.waniorowo@op.pl. Życzę udanych ćwiczeń i pozdrawiam. Rewalidator I. S.