Zajęcia specjalistyczne

Tutaj znajdziecie zagadnienia z logopedii, z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz z zajęć rewalidacyjnych na czas zdalnego nauczania. Tematyka zajęć będzie aktualizowana co tydzień od 4 maja 2020r.