Zdalne nauczanie

Witamy w zdalnym nauczaniu, w nauczaniu na odległość.

Poniżej podajemy kontakt bezpośredni do nauczycieli:

Wychowanie fizyczne, EDB: pani Ula Kotecka, e-mail: ulenka@autograf.pl lub Messenger

Język polski: pani Ula Celej, e-mail: jpolski.moswaniorowo@wp.pl

Matematyka: pani Monika Witkowska, e-mail: matematyka.waniorowo@wp.pl

Biologia, przyroda, muzyka, plastyka, technika: pani Barbara Lenarczyk, Messenger

Geografia: pan Jacek Białek, Messenger

Język niemiecki: pan Jan Majnert,  janmajnert2020@wp.pl

Informatyka: pan Andrzej Derkowski, e-mail: informos@wp.pl

Wychowanie fizyczne: pan Daniel Malitowski, e-mail: danielmalitowskiwf@wp.pl lub Messenger

Logopeda, rewalidator: pani Iwona Sekulska, e-mail: logopeda.waniorowo@op.pl

Życzymy zdrowia i wytrwałości w nauce 🙂