#szczepimysie

Szczepimy się, bo warto. Szczepienie nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności. Stosuj obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Zasłaniaj usta i nos w miejscach publicznych.