Sukces Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie w III Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych – etap powiatowy

Dnia 22 lutego 2019r. w Gryfickim Domu Kultury odbył się etap powiatowy III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt.: „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji przy wsparciu władz samorządowych. Tematyka przeglądu dotyczyła przeciwdziałaniu zażywania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i skierowana była przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział pięć zespołów ze szkół podstawowych z naszego powiatu. Grupa teatralna z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie zaprezentowała się w zupełnie obcej dla siebie dziedzinie artystycznej, mianowicie pantomimie pt. Na rozdrożu. Początkowo wychowankowie nie byli przekonani, co do takiej formy występu. Było to dla nich coś zupełnie nowego, nie wierzyli, że można przekazać widzowi sens przedstawienia bez słów, jedynie pokazując i gestykulując. Z czasem zaczynali nabierać większej pewności siebie, sami wykazywali inicjatywę, dodawali nowe elementy do scenariusza. Trud, wysiłek i czas włożony w przygotowania opłaciły się, gdyż Młodzieżowa Grupa Teatralna MOS zajęła I miejsce. Radość, wzruszenie i zaskoczenie nie miały końca. Wygrana w tym konkursie ma niezwykłe znaczenie emocjonalne dla wychowanków. Udowodniło im to, że jeżeli tylko się chce można dokonać bardzo wiele, a wiara we własne możliwości czyni cuda! Przed Młodzieżową Grupą Teatralną MOS zmagania na szczeblu wojewódzkim.