Sprzątamy świat

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie przyłączyli się do akcji Sprzątanie Świata. Młodzież postanowiła zadbać o czystość i estetykę najbliższej okolicy. 14 września cała społeczność Ośrodka wyruszyła w teren. W tym roku postanowiliśmy uporządkować pobocza wzdłuż dróg dojazdowych do wsi Waniorowo. Poszczególne grupy udały się w trzech kierunkach: do Baszewic, do Barkowa i do Mechowa. Zebrane śmieci zostały posegregowane i umieszczone w odpowiednich workach. Wychowankowie z dużym zaangażowaniem włączyli się do akcji Sprzątanie Świata, a pobliskie drogi nabrały ładnego wyglądu.