Spotkanie z przedstawicielami SOSW nr 2 w Szczecinie

W dniu 15 lutego 2017r., w ramach akcji wyboru zawodu przez przyszłych naszych absolwentów, do naszej placówki przyjechali przedstawiciele SOSW nr 2 w Szczecinie. Oferta szkoły została przedstawiona za pomocą obszernej prezentacji. Młodzież może uczyć się tu w zawodzie: cukiernik, krawiec, kucharz, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik. Zainteresowanie uczniów było spore. Na koniec spotkania uczniowie zadawali konkretne pytania dotyczące np. „ gdzie odbywają się praktyki”, „jak wygląda egzamin końcowy”. Większość naszych uczniów chce się kształcić zawodowo, żeby po ukończeniu szkoły mieć możliwość podjęcia pracy.