Spotkanie z leśnikiem w ramach projektu MOS – Moja Ograniczona Strefa

W ramach projektu MOS – Moja Ograniczona Strefa, 23 czerwca gościliśmy w naszym przypałacowym parku pana leśniczego Piotra Figurę. Pan leśniczy powitał nas słodkim poczęstunkiem oraz rozdał nam foldery propagujące walory przyrodnicze ziemi gryfickiej. W naszym parku rośnie bardzo wiele gatunków starych drzew, niektóre z nich pamiętają pierwszych właścicieli naszego pałacu, ich wiek ocenił pan leśniczy na ponad 200 lat. Pan Piotr Figura na przykładzie pnia wyciętego starego buka powiedział nam jak liczy się wiek drzewa, dowiedzieliśmy się, że buk, który częściowo został połamany przez wichurę, a następnie został ze względu bezpieczeństwa wycięty mógł mieć około 150 lat. Pan leśniczy pokazał nam lipę drobnolistną, która jest w bardzo dobrym stanie, ale zdaniem pana leśniczego może mieć ponad 200 lat i w związku z tym może być zgłoszona jako pomnik przyrody. Spotkanie z panem leśniczym było bardzo inspirujące, dowiedzieliśmy się jak dbać o budki lęgowe, żeby co roku były one zasiedlane przez ptaki, pan leśniczy pokazał nam budkę lęgową, której otwór dla własnych potrzeb powiększył dzięcioł. Dowiedzieliśmy się, że żaden żywy organizm w naszym parku nie jest przypadkowy, ponieważ organizmy muszą razem z sobą współistnieć w danej biocenozie, a zredukowanie jednego organizmu narusza w sposób poważny harmonijne współistnienie innych organizmów w danym środowisku przyrodniczym. Spotkania z panem leśniczym będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolnym, ponieważ chcemy dokładnie zgłębić walory przyrodnicze naszego parku.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia”.