Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mówimy NIE dopalaczom”

Nasza szkoła już od paru lat bierze udział w projekcie organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Komendę Wojewódzką w Szczecinie. W poszczególnych klasach prowadzone są cyklicznie lekcje pod hasłem „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych narkotykach”. W ramach tej kampanii w placówce został zorganizowany konkurs plastyczny. Uczniowie wszystkich klas przez trzy tygodnie wykonywali prace plastyczne na temat szkodliwości i skutków zażywania narkotyków i dopalaczy. Prace były wykonywane indywidualnie i grupowo. Oceną i wyłonieniem najlepszych prac zajęła się komisja złożona z nauczycieli i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Prace były zróżnicowane i bardzo przemawiające do wyobraźni odbiorców, co było głównym celem tego konkursu. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dostali słodycze. Mamy nadzieję, że treści o skutkach zażywania środków psychoaktywnych przekazane młodzieży skutecznie trafią do ich wyobraźni.