Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej przemawiający plakat o dopalaczach

27 marca 2018r w czasie spotkania z aspirant Agnieszką Połum z Powiatowej Komendy Policji w Gryficach został rozstrzygnięty konkurs na najbardziej przemawiający do młodzieży plakat o zagrożeniach, jakie się wiążą z używaniem dopalaczy. Wyłonienie zwycięzcy poprzedziło głosowanie wychowanków na poszczególne plakaty, które były oznaczone anonimowo cyframi. Uczniowie razem z wychowawcami mieli możliwość przyjrzenia się poszczególnym plakatom. Oceniali nie tylko walory artystyczne, ale w szczególności przekaz jaki ze sobą niosły. Z bardzo wysoką przewagą głosów wygrał plakat Oliwii Kusztal i Oliwii Zarenkiewicz uczennic klasy III gimnazjum. Drugie miejsce przypadło trzem chłopcom z grupy wychowawczej nr III: Patrykowi Kuczyńskiemu, Jackowi Wlaźlikowi i Grzegorzowi Andrzejczakowi. Trzecie miejsce otrzymał uczeń klasy VII Michał Starczewski. Oczywiście wszyscy, którzy wzięli udział w tym konkursie otrzymali nagrody pocieszenia i gratulacje z rąk pani Agnieszki Połum, która wręczenie nagród poprzedziła pogadanką na temat dopalaczy jak to określiła „Nowych narkotyków”.

Organizatorzy mają nadzieję, że zdobyte przez młodzież informacje przełożą się na zwiększenie ich świadomości na temat zagrożenia, związanego z używaniem dopalaczy i w związku z tym młodzi ludzie będą umieli się cieszyć pełnią życiem bez używania środków odurzających.