Rekolekcje Wielkopostne

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w naszym Ośrodku przebiegały pod hasłem: Chrzest Święty

Cel główny Rekolekcji:

  • Ukazanie potrzeby bycia uczniem Jezusa Chrystusa, który jest Nauczycielem wszystkich ludzi.
  • Kształtowanie postawy naśladowania Jezusa w naszym życiu.
  • Przyjęcie Chrztu Świętego przez dwóch uczniów naszej placówki.
  • Modlitwa w naszym życiu.

Dnia 10 marca udaliśmy się pieszo do kościoła w Baszewicach na Mszę Świętą. Podczas Eucharystii dwóch naszych wychowanków przyjęło Chrzest Święty. Rekolekcjonista w sposób zrozumiały, przekazał naszym wychowankom konsekwencje i zadania z chwilą przyjęcia Chrztu Świętego. Zwrócił uwagę na znaczenie i moc modlitwy, zwłaszcza u młodego poszukującego sensu życia człowieka. Na zakończenie rekolekcji młodzież uczestniczyła w drodze krzyżowej, która przebiegała na trasie Baszewice – Waniorowo. Wśród naszych wychowanków nie zabrakło ministrantów, którzy posługiwali podczas Mszy Świętej, zaś wyznaczone osoby odczytały Modlitwę wiernych.

Na podstawie zaangażowania i postawy uczniów można wyciągnąć wniosek, że rekolekcje były dla nich interesujące. Szczególnie dla dwóch Oskarów, którzy przyjęli Chrzest Święty, będą chętnie wracać wspomnieniami do tych chwil.

Katecheta Adam Wolański