Projekt „ Rozwój kompetencji kluczowych gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”

Od grudnia 2018r. uczniowie naszej placówki biorą udział w projekcie edukacyjnym: „ Rozwój kompetencji kluczowych gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”. W ramach tego projektu są realizowane zajęcia z teatroterapii, zajęcia przyrodnicze, zajęcia rozwijające z chemii, zajęcia z języka angielskiego pt. „Yes, I can.” Uczniowie uczestniczą również w zajęciach logopedycznych, w terapii metodą Tomatisa oraz w terapii biofeedback. Dzięki środkom pozyskanym z projektu została wyposażona pracownia TIK, nowoczesne pomoce dydaktyczne pojawiły się również w pracowni chemicznej, został zakupiony sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów, ponieważ prowadzone są metodą projektów, która angażuje ich bardziej niż metody tradycyjne w nauczaniu.