Projekt edukacyjny pod nazwą „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”

Dnia 20 maja 2016 r. w sali gimnastycznej uczniowie MOS w Waniorowie przedstawili projekt edukacyjny pod nazwą „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Projekt szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany został z myślą o grupie uczniów klasy II gimnazjum. Ta grupa wiekowa napotkać może na sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić.
Pierwsza pomoc przed medyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. W celu dobrego przekazania wiedzy i podejmowania działań praktycznych należy wdrożyć już młodzież szkolną. Stopniowo poznawać ona będzie tajniki wiedzy przed medycznej, zrozumie potrzebę pomocy potrzebującym, kształtować opanowanie w działaniu.
Program ten miał za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów.
Zajęcia z tego programu miały uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Miały również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.
Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowiek, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.