Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

To nazwa Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków. Powstał on w następstwie niepokojącej sytuacji epidemiologicznej zgłaszanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie, dotyczącej zatruć nowymi narkotykami, zwłaszcza u młodych osób. Jego adresatami są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim. W ramach współpracy gryfickich policjantów i pracowników sanepidu, odbywają się prelekcje w szkołach podstawowych na terenie powiatu. 10 maja pani sierż. szt. Agnieszka Podgórska z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ,wspólnie z panią Agnieszką Hamulczyk z sanepidu w Gryficach przeprowadziły zajęcia z uczniami naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie pokonywali tor przeszkód w alkogoglach i narkogoglach. Wychowankowie brali czynny udział w zajęciach, przy czym wszyscy dobrze się bawili. W trakcie spotkania omawiana była również odpowiedzialność prawna oraz zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy czy środków psychoaktywnych.