Poranek z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października – w tym dniu w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Jest to dzień wyjątkowo lubiany zarówno przez dzieci, które mają tego dnia taryfę ulgową w szkole jak również przez nauczycieli i wychowawców, którzy otrzymują wyjątkowe podziękowania za zaangażowanie w swoją pracę. Symboliczne kwiaty, odświętne stroje, akademie są miłym i przyjemnym wyrazem pamięci i szacunku dla nauczycieli, wychowawców.
Tego dnia należy szczególnie docenić pracę wszystkich pracowników Oświaty, wyrazić im wdzięczność za trud, cierpliwość, życzliwość i cały ogrom pracy włożonej w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.
Z tej okazji w naszym Ośrodku w dniu 13 października odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi oraz wszyscy uczniowie. Wychowankowie z różnych klas pod okiem wychowawców, pani Anety Wachury i pani Patrycji Winogrodzkiej przygotowali przedstawienie, które z przymrużeniem oka nawiązywało do codziennej pracy nauczyciela. Uczniowie piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym, skierowali do swych nauczycieli i wychowawców wyrazy wdzięczności i podziękowania za „żmudną, codzienną, często syzyfową pracę. Za trud, zaangażowanie i poświęcenie. Za przyjaźń i serce.” Wręczyli wszystkim pracownikom przygotowane podarunki i kwiaty. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Renata Gródecka, która podziękowała wszystkim pracownikom za szczególne zaangażowanie oraz życzyła im sił i wytrwałości na kolejne lata pracy.