Podsumowanie pracy w I półroczu

W pierwszym tygodniu po feriach odbył się uroczysty apel podsumowujący pracę naszych wychowanków. Przez pięć miesięcy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum ciężko pracowali, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego omówili wyniki klasyfikacji, przedstawili stan czytelnictwa poszczególnych klas i frekwencję. A oto kilka danych dotyczących naszej szkoły.
Po podsumowaniu wyników nauczania w bieżącym semestrze najwyższąśrednią klasy w szkole podstawowej uzyskała klasa VI – 3,85, a najniższą klasa V – 3,64, a w gimnazjum najwyższą klasa I – 3,90, a najniższą klasa III – 3,64.
Najwyższą średnią ocen w szkole podstawowej, a tym samym miano najlepszego ucznia uzyskała Katarzyna Wasiun z klasy VI – 4,81.
Najwyższą średnią ocen w gimnazjum, a tym samym miano najlepszego ucznia uzyskała Kinga Rola z klasy II, – 4,75.

Średnia ocen szkoły podstawowej – 3,77
Średnia ocen gimnazjum – 3,75

Najwyższą średnią frekwencję w szkole podstawowej uzyskała klasa VI – 87,21% , a najniższą klasa V – 84,02%.
W gimnazjum najwyższą średnią frekwencję ma klasa I – 89,45%, a najniższą klasa III – 80,20%.

Średnia frekwencja w szkole podstawowej – 85,50%
Średnia frekwencja w gimnazjum – 87,02%
Z powyższych danych wynika, że uczniowie gimnazjum systematyczniej uczęszczają na zajęcia.
W dalszej części głos zabrała p. dyrektor Renata Gródecka, która pogratulowała wyróżnionym uczniom oraz życzyła dalszych sukcesów .