Pierwszy egzamin ósmoklasisty


Pierwszy egzamin ósmoklasisty dla czternastoosobowej grupy wychowanków już za nimi. Przebieg nowego egzaminu po szkole podstawowej odbywał się w formie pisemnej. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie ma określonego minimalnego wyniku, który trzeba uzyskać, dlatego egzaminu nie można nie zdać.‎ Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 15, 16, 17 kwietnia. Pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, uczniowie mieli do wyboru rozprawkę na temat tego, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem lub opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia. Drugiego dnia – egzamin z matematyki, trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego. Nasi uczniowie pisali egzamin z j. angielskiego lub j. niemieckiego. Uczniowie przyznali, że egzamin wiązał się dla nich z dużym stresem, natomiast są spokojni o wyniki egzaminu z j. polskiego i języka obcego nowożytnego. Obawy uczniów klasy ósmej budzą wyniki z matematyki, ich zdaniem egzamin z tego przedmiotu był trudny.