Pierwsze półrocze za nami

09 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie Samorząd Uczniowski przygotował apel podsumowujący pracę w I półroczu.

Pani dyrektor nagrodziła upominkami tych, którzy mogą pochwalić się zarówno wysokimi średnimi ocen jak i bardzo dobrymi i dobrymi ocenami z zachowania, a byli to:

Kinga Jaworska kl. IV śr. 4,82

Oliwia Siedlecka kl. VI śr. 4,64

Roksana Leśniak kl. III gimn. śr. 4,60

Oliwia Kusztal kl. II gimn. śr. 4,46

Oliwia Zarankiewicz kl. II gimn. śr. 4,40

Darek Dednarz kl. II gimn. śr. 4,33

Kacper Miętus kl. VII śr. 4,07

Wyróżnieni zostali również uczniowie za wysoką frekwencję:

Bartosz Dzierżyński kl. VII i Aleksandra Jaskulska kl. II gimn.

Podsumowano również pracę na zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań.

Wśród uczniów wyróżniających znaleźli się:

Beata Mażul kl. III gimn.

Jacek Wlaźlik kl. VI

Jakub Łuczak kl. VI

oraz Darek Bednarz kl. II gimnazjum, który został mistrzem warcabów województwa zachodniopomorskiego szkół specjalnych.

Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali przez p. dyrektor drobnymi nagrodami rzeczowymi i słodkimi upominkami.

Na zakończenie pani dyrektor pogratulowała wyróżnionym uczniom i życzyła dalszych sukcesów.