Październik miesiącem profilaktyki

Społeczność Szkoły Podstawowej Specjalnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie w ramach obchodów miesiąca października, jako miesiąca „Profilaktyki” przygotowała prezentacje na temat wartości odżywczych spożywanych, na co dzień produktów. Poszczególne grupy wychowawcze opracowały i przedstawiły prezentacje poszerzające wiedzę uczniów na temat: węglowodanów, białek, witamin, tłuszczów. Prezentacje były przygotowywane pod kierunkiem wychowawców grup, a przedstawione zostały przez przedstawicieli grup. Celem tego konkursu było promowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia. Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa. Podsumowanie projektu odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Podczas oceniania poszczególnych prezentacji komisja brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność przekazywanej wiedzy z tematem konkursu, sposób i formę prezentowanych treści przez uczestników, komunikatywność i czytelność przekazu, pomysłowość i oryginalność, poprawność merytoryczną. Komisja podsumowując konkurs wyłoniła równorzędne dwa pierwsze miejsca, które otrzymała I grupa chłopców i II grupa chłopców. Drugie miejsce przypadło grupie III chłopców, natomiast miejsce trzecie przyznano grupie dziewcząt. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody z rąk Pani dyrektor Renaty Gródeckiej.