Pasowanie 2017

Dnia 11 października 2017 roku odbyło się uroczyste przyjęcie w poczet naszego Ośrodka nowych wychowanków. Podczas krótkiej części artystycznej przypomniano główne prawa i obowiązki ucznia oraz zaprezentowano odpowiedni strój uczniowski na różne okazje, następnie przeprowadzony został wśród nowych podopiecznych krótki test sprawdzający czy zasługują oni już na miano ucznia naszego Ośrodka.

Po przemówieniu pani dyrektor nastąpił moment ślubowania. Po złożeniu ślubowania każdy indywidualnie został pasowany na wychowanka Ośrodka przez panią dyrektor Renatę Gródecką i odebrał stosowne zaświadczenie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz pozytywnych postępów w nauce i w zachowaniu.