Pamiętamy…

Zbliża się wyjątkowy czas w roku dzień Wszystkich Świętych, dzień, w którym w szczególny sposób staramy się pamiętać o osobach, których już nie ma wśród nas. W tym dniu zapalamy znicze na ich grobach oraz stawiamy kwiaty. Niestety nie na każdym grobie zapłonie znicz. Dnia 26 października grupa najmłodszych chłopców w ramach zajęć socjoterapeutycznych udała się na Gryficki Cmentarz Komunalny. Chłopcy wyposażeni w grabie, szczotki, worki na śmieci i gumowe rękawice uporządkowali najbardziej zaniedbane i opuszczone groby. Prace porządkowe wykonywali w ciszy i skupieniu. Na każdym z tych grobów zapalili znicze. Chłopcy usłyszeli miłe słowa ze strony osób odwiedzających groby oraz podziękowania z ich strony.