Organizacja pracy MOS

Drodzy uczniowie/rodzice,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie nowych Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

Przypominamy również, że od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. obowiązuje prowadzenie nauczania na odległość.

Wykonane zadania, ćwiczenia uczniowie mogą zapisywać w zeszytach, które będą sprawdzone przez nauczycieli w późniejszym terminie w szkole lub przesyłać na naszą pocztę ośrodkową mos@gryfice.pl lub inne formy kontaktu podane przez poszczególnych nauczycieli (m.in. messenger, e-mail, sms, mms) 

Tygodniowy zakres treści nauczania w Szkole Podstawowej Specjalnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie dostosowany do zdalnego nauczania przedstawiamy poniżej ⬇️