Odpowiedzialność prawna i sądowa osób nieletnich

W środę 6 kwietnia gościliśmy pana Tomasza Soroczyńskiego kuratora specjalistę Sądu Rejonowego w Gryficach III Wydział Rodzinny i Nieletnich. W spotkaniu na temat odpowiedzialności prawnej i sądowej osób nieletnich wzięli udział uczniowie klasy siódmej i ósmej. Omawiana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. Pan kurator przybliżył młodzieży znaczenie pracy kuratora. Kuratorzy dla nieletnich przede wszystkim chronią i pomagają nieletniemu oraz jego rodzinie, a także pełnią funkcję opiekuńczo-doradczą. Uczniowie uzyskali odpowiedź na pytanie: kiedy małoletni odpowiada za przestępstwo? Dowiedzieli się jaka jest różnica między nieletnim, małoletnim a młodocianym. Uzyskali informację, że odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży zależna jest od ich wieku w momencie popełniania przestępstwa. Pan kurator poinformował uczniów jaką karę może otrzymać nieletni za popełnienie przestępstwa, poruszył również tematykę związaną z uzależnieniami, a co za tym idzie również konsekwencjami brania środków psychoaktywnych. Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu, odpowiadali na pytania pana kuratora, sami również zadawali pytania. Zdali sobie sprawę z tego, że osoba kuratora ma przede wszystkim służyć wsparciem dla młodzieży zagrożonej niedostosowanej społecznie czy pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Dziękujemy panu kuratorowi za bardzo interesujące spotkanie.