Kadra

Kadra pedagogiczna zatrudniona  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie

Lp Nazwisko i imię Stanowisko Nauczany przedmiot
  Gimnazjum
1 Gródecka Renata Dyrektor Fizyka,  chemia, wychowanie do życia w rodzinie
2 Sekulska Iwona Nauczyciel Rewalidacja, logopedia
3 Janczyszyn Barbara Nauczyciel Historia,  wos
4 Oleksiuk Beata Nauczyciel j. polski
5 Wolański Adam Nauczyciel religia
6 Witkowska Monika Nauczyciel matematyka
7 Malitowski Daniel Nauczyciel w-f
8 Barczak Ilona Nauczyciel j. angielski
9 Jędzura Tomasz Nauczyciel rewalidacje
10 Kotecka Staniul Urszula Nauczyciel w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
  Szkoła Podstawowa
1 Lenarczyk Barbara Nauczyciel Biologia, muzyka, przyroda,

zajęcia artystyczne

2 Celej Urszula Nauczyciel j. polski, rewalidacja
3 Gibalski Ryszard Nauczyciel Geografia, rewalidacja
       
  Ośrodek
1 Puszkarek Mariola Pedagog  
2 Jaremko Aleksandra Wychowawca Grupa I
3 Białek Jacek Wychowawca Grupa I
4 Kołkowska Anita Wychowawca Grupa II
5 Górska Małgorzata Wychowawca Grupa II
6 Pich Marzanna Wychowawca Grupa III
7 Domańska Małgorzata Wychowawca Grupa III
8 Derkowski Andrzej Wychowawca Nauczyciel informatyki