Nowy sprzęt multimedialny w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” trafił do Szkoły Podstawowej Specjalnej Młodzieżowego Ośrodka Socjotarapii w Waniorowie.

W ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczyciel w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Szkoła Podstawowa Specjalna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie została wyposażona w 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 65 cali.Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.Program jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego. Pozyskana dotacja wynosi 14.000,- zł, wkład własny Powiatu Gryfickiego – 3.500,- zł. Łączna wartość zadania to 17.500,- zł.