Niepodległa…

W dniach 06 i 07 listopada 2018 roku we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie na zajęciach historii zostały omówione zagadnienia, które miały upamiętnić Setną Rocznicę Odzyskania w 1918 roku Niepodległość przez Polskę, po 123 latach rozbiorów.

Głównym celem edukacyjnym przeprowadzonych zajęć było nie tylko poznanie procesów i zmian zachodzących w Polsce w omawianym okresie, ale także uwzględnienie wielkich postaci tego okresu oraz budzenie poczucia szacunku do przeszłości, postaw patriotycznych, szacunku do symboli narodowych, świadomości narodowej.

Ponadto w czasie zajęć realizowano również następujące cele:

– dostrzeganie związków polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,

– przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnego poznawania historii,

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

– zdobywanie umiejętności sprawnego komunikowania się i korzystania z różnych źródeł informacji.

W czasie lekcji uczniowie rozwiązywali testy na podstawie wysłuchanych treści historycznych oraz przedstawionej prezentacji multimedialnej.

Uczniowie znakomicie poradzili sobie z zadaniami, otrzymali za pracę oceny.

Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem i powagą, zadawali dużo pytań. Dało się zauważyć zainteresowanie uczniów podejmowana tematyką mimo, iż nie należy ona do łatwych. Były to prawdziwe lekcje patriotyzmu i na pewno zostaną na długo w pamięci uczniów.