Międzynarodowy Dzień Ptaków

1 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902. Współcześnie Międzynarodowy Dzień Ptaków ma przypominać nam o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym życiu. Dla wielu osób na świecie obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków stały się nie tylko ciekawym hobby ale pasją i życiowym wyborem. Wychowankowie najmłodszej grupy z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, postanowili wykonać domki lęgowe dla swoich pierzastych przyjaciół, którzy bardzo licznie zamieszkują park ośrodka.

Zajęcia praktyczno-techniczne poprzedzone były zajęciami na temat różnorodności ptaków, roli ptaków w przyrodzie, oraz przede wszystkim konieczności ich ochrony.