KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY: „DRZEWO W KRAJOBRAZIE”

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff).

W związku z Dniem Krajobrazu, który przypada na 20 października 2020 roku, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Drzewo w krajobrazie”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO „DRZEWO W KRAJOBRAZIE”

Uczestnictwo: Do udziału w Konkursie zapraszamy WSZYSTKICH uczniów.

Cele Konkursu:

• rozwijanie pasji poznawania przyrody, jej różnorodności, bogactw i piękna,

• rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody,

• kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.

Zasady i przebieg konkursu:

• Tematem prac plastycznych i fotograficznych są drzewa występujące na terenie parku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie.

• Na Konkurs, każde dziecko, pod opieką nauczyciela/wychowawcy wykona pracę plastyczną w formacie A3, przedstawiającą drzewo/drzewa.

• Technika wykonania pracy jest dowolna (farby, plastelina, kredki, ryż, bibuła, itp.), liczymy na inwencję twórczą artystów. Można wykonywać prace zbiorowe.

• Na Konkurs, każde dziecko wykonuje indywidualnie fotografię, pod opieką nauczyciela/wychowawcy, przedstawiającą drzewo/drzewa (zdjęcia można wydrukować w formacie A4 w sekretariacie).

• Kryteria oceny to: zgodność z tematem, samodzielność, pracochłonność, staranność wykonania.

• Prace należy złożyć w sekretariacie do dnia 23 października 2020 roku.

• Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko ucznia.

• Komisja Konkursowa do dnia 26 października 2020 roku dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!