Konferencja: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: kara? – wsparcie – szansa.

3 czerwca 2022 r. o godz. 9 00 w pałacu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie odbyła się konferencja na temat: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: kara? – wsparcie – szansa. Patronat honorowy objął pan Ryszard Chmielowicz starosta powiatu gryfickiego, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Renata Gródecka dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie powitała przybyłych na spotkanie gości: panią dr prof. Grażynę Maniak– profesora i wieloletniego pracownika Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.  Z Kuratorium Oświaty w Szczecinie panią Alinę Przerwę dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, panie: Agnieszkę Stroynowską i Hannę Markowską starszych wizytatorów, panią Martę Łakomy Zinowik dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gryficach, panią Aldonę Byczkiewicz dyrektor Domu dla Dzieci w Gryficach, panią Joannę Szczudło dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryficach, panią Renatę Tracz dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, panią Emilię Moreń dyrektor Szkoły Podstawowej w Cerkwicy. Pani dyrektor słowa powitania skierowała również do przybyłych na konferencję pedagogów, nauczycieli oraz grupy studentów ZPSB Wydział w Gryficach.

Celem konferencji było przybliżenie kadrze kierowniczej i pedagogicznej szkól podstawowych z terenu powiatu gryfickiego zasad funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz form i metod pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zarówno tych o charakterze specjalistycznym jak i niekonwencjonalnym.

Program konferencji obejmował:

1. Uroczyste otwarcie: starosta powiatu gryfickiego i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie

2. „ Janusowe oblicze (socjo)terapii” – mgr Maja Wencierska – psycholog, neurokognitywista, coach i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział w Gryficach, niestety pani Maja Wencierska z powodu choroby nie przyjechała, w jej zastępstwie wystąpiła pani dziekan ZPSB dr prof. Grażyna Maniak.

3. System kierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – Barbara Janczyszyn – wicedyrektor MOS w Waniorowie

4. Zajęcia o charakterze terapeutycznym (zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, metoda Tomatisa, metoda biofeedback) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – Iwona Sekulska – logopeda, terapeuta, Urszula Celej nauczyciel, terapeuta – MOS w Waniorowie

5. „ Młodzież Odkrywa Siebie” – pomoc psychologiczno–pedagogiczna – Sylwia Rogalska – psycholog, Mariola Puszkarek – pedagog – MOS w Waniorowie.

Konferencję zakończył wspólny grill w altanie w parku, podczas, którego była możliwość przedyskutowania problematyki omawianej podczas spotkania. Z okazji Dnia Dziecka studenci ZPSB Wydział w Gryficach przekazali wychowankom upominki. Konferencja przebiegła w bardzo miłej atmosferze, była okazją do wymiany doświadczeń i jak pan starosta gryficki Ryszard Chmielowicz zasugerował będzie kontynuowana również w przyszłym roku.