Jest bardzo zimno – pomagamy ptakom!

Dokarmianie ptaków w trakcie zimy może uratować życie wielu zwierzętom. Bez wsparcia ludzi, mniej doświadczone, stare bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse na przeżycie w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu. Na terenie naszego parku rozmieściliśmy ptasie stołówki, w których umieszczamy odpowiedni pokarm dla ptaków, przekazany nam przez Nadleśnictwo Gryfice. Zza okien naszych sypialń możemy podziwiać sikorki, dzięcioły, kowaliki, kosy, sójki, gile, wróble i wiele innych ptaków, którym bez naszej dobrej woli trudno byłoby przetrwać zimowy okres. Dokarmianie ptaków pozwala na obserwację i bliskie poznanie zwierząt, jest źródłem dla nas dużej przyjemności. Należy pamiętać o tym, że w zimowym pomaganiu ptakom najważniejsza jest ciągłość dokarmiania. Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia.