III Integracyjne Biegi Przełajowe w Waniorowie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Współfinansowanych z projektu „Sportowy przeplataniec” programu grantowego Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Banku Zachodniego WBK

Zapraszamy do udziału w III Integracyjnych Biegach Przełajowych organizowanych przez nasz ośrodek.

Regulamin

III Integracyjnych Biegów Przełajowych

w Waniorowie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Współfinansowanych z projektu „Sportowy przeplataniec” programu grantowego Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Banku Zachodniego WBK

1. CEL ZAWODÓW:

popularyzacja biegania w terenie jako najdostępniejszej formy aktywności fizycznej,

– rozbudzanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży,

– integracja dzieci i młodzieży

2. ORGANIZATOR:

– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie

3. TERMIN I MIEJSCE:

– zawody odbędą się 28.09. 2017 r.(czwartek) o godz. 10:00 na terenie parku MOS w Waniorowie

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych. Jedną szkołę (placówkę) może reprezentować sześcioosobowa drużyna. Drużyny z OREW mogą liczyć więcej uczestników.

Zawodników obowiązuje posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej, pozwolenie rodziców oraz zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w zawodach.

W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego pełną odpowiedzialność za zawodnika ponosi jego opiekun!

PROSZĘ O PRZYWIEZIENIE WYPEŁNIONYCH CZYTELNIE KART STARTOWYCH (imię , nazwisko , kategoria , nazwa szkoły)

5. NAGRODY :

– za miejsca I-III – puchar/medal, dyplom. Dla każdego uczestnika biegów drobne upominki i słodkości

6. DYSTANSE I KATEGORIE :

-rocznik 2004 i młodsi: – dziewczęta 600 m

– chłopcy 800 m

-rocznik 2001-2003: – dziewczęta 1000 m

– chłopcy 1200 m

-rocznik 2000 i starsi: – dziewczęta 1200 m

– chłopcy 1500 m

-zawodnicy Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych- 600m

7. PROGRAM ZAWODÓW:

9:30 – 10:00 – przyjazd ekip i odprawa na boisku szkolnym.

10:00 – 10:15 – otwarcie zawodów

10:15 – 10:45 – zapoznanie zawodników z trasą

10.45- 11.00 – wymarsz zawodników na miejsca startowe

11:00 – 12.30 – zawody sportowe

12:45 – nagrodzenie najlepszych zawodników

13.00 – zamknięcie zawodów

13.00 – 13.45 ognisko z kiełbaskami i grochówka

14.00 – wyjazd drużyn

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-zawody odbędą się bez względu na pogodę,

– uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej organizatorów

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

– zgłoszeń należy dokonywać do dnia 22.09.2017r.

Podczas zgłoszenia drużyn do zawodów należy podać dokładną liczbę startujących zawodników i trenerów.

Telefon : Daniel Malitowski 661 424 336, sekretariat MOS w Waniorowie 91 385 62 45

10. INNE:

-organizator przewiduje dla zawodników poczęstunek w postaci drożdżówki i pączka, owoców oraz wodę,

-po skończonych zawodach grochówka i kiełbasa z ogniska.

Serdecznie zapraszamy

HARMONOGRAM INTEGRACYJNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

10.00-10.30 Powitanie uczestników, słodki poczęstunek, podział na kategorie wiekowe, zapoznanie z regulaminem imprezy

10.30- 12.15 Zmagania sportowe, biegi przełajowe uczestników w różnych kategoriach wiekowych na wyznaczonych dystansach

12.15- 12.45 Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, medali , pucharów i podziękowań

12.45- 13.30 Wspólne ognisko, grochówka

13.30- 13.45 Pożegnanie uczestników

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 września 2017r. drogą elektroniczną na adres mos@gryfice.pl lub telefonicznie: 91 38 56 245