Statut i regulaminy

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W WANIOROWIE:

PROCEDURY PRZYJĘCIA WYCHOWANKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W WANIOROWIE:

Procedury przyjęcia wychowanka

PROCEDURY ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZERWIEC 2020 ROKU:

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Organizacja realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz prowadzenia zajęć wychowawczo –opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych: