Festiwal Słońca w Gryfickim Domu Kultury

19 października dzięki uprzejmości pani Alicji Szczecińskiej – dyrektor OREW w Gryficach i otrzymanemu zaproszeniu grupa naszych wychowanków w składzie: Hubert Psiuk, Maciej Ziętek, Kacper Miętus, Patryk Kwiatkowski, Grzegorz Andrzejczak, Bartek Dzierżyński i Oliwia Siedlecka mogła uczestniczyć w Festiwalu Słońca. Festiwal Słońca to tytuł XII Przeglądu Teatrów Niepełnosprawnego Aktora organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach. W czasie tegorocznego Festiwalu Słońca, zaprezentowało się 13 zespołów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zaprezentowane programy przygotowane były w sposób profesjonalny, zostały obejrzane przez młodzież w dużym skupieniu i z ogromnym zainteresowaniem. Każda grupa teatralna pokazała widowisko o odmiennym charakterze w treści i formie, poruszała inne tematy dotyczące: przemijania, akceptacji i stereotypów, potrzeby miłości, rodziny a także problemy związane ze słabościami i nałogami. Przedstawienia w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów miały niepowtarzalny klimat, zachęcały do refleksji nad sprawami codziennego życia, pobudzały wyobraźnię i wzruszały. Uczestnictwo w tym festiwalu było dla młodzieży formą arteterapii. Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń, może być wykorzystana zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Sztuka pomaga kształtować osobowość dziecka – z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi.