Egzamin próbny już za nami

Wzorem ubiegłych lat Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotował materiał diagnostyczny w formie próbnego egzaminu ósmoklasisty, który przybrał formę diagnozy śródrocznej. Do egzaminu próbnego uczniowie ósmej klasy przystąpili tuż przed feriami: 7, 8 i 9 lutego. Diagnozą objęte były wszystkie części egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, w naszym przypadku był to j. angielski). Nasi dzielni ósmoklasiści z dużą powagą przystąpili do zmagań egzaminacyjnych, jak zgodnie stwierdzili starali się dać z siebie wszystko. Efekty ich pracy poznamy pod koniec lutego, mamy nadzieję, że będą one dobre, ponieważ solidarnie trzymaliśmy kciuki za naszych starszych kolegów oraz koleżanki. Stres związany z egzaminem próbnym jest już za ósmoklasistami, kolejne wyzwanie egzaminacyjne czeka na nich w maju, mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie podczas egzaminu próbnego zaowocuje w przyszłości.