Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w naszej Szkole zwracamy się do Was z prośbą, abyście czas pobytu w domu wykorzystali w sposób rzetelny i racjonalny. Wykażcie się zaangażowaniem i odpowiedzialnością w samodzielnym nauczaniu, pogłębianiu wiedzy z poszczególnych przedmiotów, rozwiązywaniu zadań, wykonywaniu ćwiczeń. Informujemy Was, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje. Korzystajcie z tych lekcji, uczcie się samodzielnie, w razie wątpliwości nauczyciele służą Wam wskazówkami, będą dostępni przez media społecznościowe. Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.
Każdy taki zestaw będzie się składał z:
– zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
– zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
– zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.
Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!