DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE/OPIEKUNOWIE!

Od 1 kwietnia 2020 roku Rząd wprowadza kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

Wprowadzony zostaje do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.

Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Zostańcie w domu! Stosujcie się do wszystkich poleceń podawanych przez środki masowego przekazu. Pogłębiajcie swoje wiadomości, umiejętności korzystając z materiałów podawanych na naszych stronach. To nie jest czas wolny od nauki.